Η Φέτα είναι το πιο αναγνωρισμένο ελληνικό τυροκομικό προϊόν διεθνώς.
Η εταιρεία μας παράγει Φέτα με το χαρακτηριστικό σήμα ΠΟΠ και προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ελληνικής όσο και τη αγοράς του εξωτερικού. Η Φέτα ΠΟΠ παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα που συλλέγεται από κτηνοτρόφους της περιοχής.

Διαθέσιμες Συσκευασίες
Δοχείο: 16kg — 8kg — 4kg
Κυλινδρικό Δοχείο: 18kg
Τάπερ: 200g — 400g — 1kg — 2kg — 4kg
Vacuum: 200g

Φυσικοχημικά & διαθρεπτικά χαρακτηριστικά
Λιποπεριεκτικότητα Επί Ξηρού: min 43%
Υγρασία: max 56%
Ενέργεια ανά 100g: 279kcal/1165kJ