Η εταιρεία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ενισχύει την αξιοπιστία της αποκτώντας την σφραγίδα της Duns & Bradstreet

Η εταιρεία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ενισχύει την αξιοπιστία της αποκτώντας την σφραγίδα της Duns & Bradstreet.

Μέσω αυτής, η εταιρεία εντάσσεται στην μεγαλύτερη βάση αναγνώρισης επιχειρήσεων στον κόσμο, η οποία δίνει πληροφορίες για το οικονομικό προφίλ και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής. Με αυτόν τον τρόπο το DUNS αποτελεί μια μοναδική πηγή για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας.

Λόγω της καθολικής και διεθνούς αποδοχής , ο μοναδικός αριθμός DUNS χρησιμεύσει ως βασικό εργαλείο , προς τους προμηθευτές, τους εν δυνάμει και παρόντες πελάτες, επικαιροποίησης της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ενώ συγχρόνως ενισχύει την ελάττωση του επιχειρηματικού κινδύνου της στην συνεχή άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου.